Category Archive : دیجیتال مارکتینگ

۴

دیجیتال مارکتینگ

       آموزش های ویژه ی شهر گرافیک / دیجیتال مارکتینگ      ۲۷ تیر, ۱۳۹۶

نقش و جایگاه برند در تجارت امروز دنیای امروز دنیای دیجیتال است، دانش توسط تکنولوژی مسیری متفاوت را طی کرده است و توانسته به بسیاری از حوزه ها وارد شود. برای ورود بر این حوزه بهتر است تا با مفاهیم…… بیشتر »